Safety Exit

Što je zločin iz mržnje?

Zločin iz mržnje je svako kazneno djelo koje je motivirano predrasudama ili mržnjom prema osobama koje pripadaju ili za koje se pretpostavlja da pripadaju određenoj grupi ili zajednici. Kako bi se počinjeno djelo moglo smatrati zločinom iz mržnje, mora zadovoljavati dva kriterija - da je ono kazneno djelo te da je motivirano predrasudom. Kaznena djela su definirana Kaznenim zakonom te je za njih predviđena sankcija.

Zločin iz mržnje protiv LGBTIQ osoba se tako odnosi na kaznena djela koja su motivirana mržnjom ili predrasudama na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i/ili rodnog izražavanja. Za zločine iz mržnje propisane su strože kazne jer se smatra da oni uz to što emocionalno i psihički pogađaju osobu koja je doživjela nasilje zbog svog identiteta unose nemir i strah u čitavu zajednicu. 

Ako misliš da je neko kazneno djelo počinjeno zbog tvoje stvarne ili pretpostavljene spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta, onda se radi o zločinu iz mržnje.

Neki oblici zločina iz mržnje uključuju:

fizičko nasilje
(premlaćivanje, udaranje, ubojstvo) 

verbalno nasilje 
(uvrede, prijetnje) 

seksualno nasilje 
(silovanje, seksualno zlostavljanje) 

ponižavanje i degradiranje 

nametljivo ponašanje 
(zastrašivanje, uznemiravanje koje traje duži period te uzrokuje tjeskobu kod osobe) 

vandalizam ili uništavanje imovine 

Misliš da si doživio_jela zločin iz mržnje?

Iskustva

Pročitaj priču
Jer si drukčija.
Jer si drukčija.

“Netko me udario jer sam drukčija. I šta ću sad? Šutit? Prilagodit se? Uklopit u većinu? Ne privlačit pozornost? Ne riskirat još jedan lakat u nos? Naučit bit glasna? I hrabra? Riskirat još jedan lakat u nos? Prvi put je ono čime se ponosim dobilo udarac. Ovo se više ne događa nekom drugom.”

Pročitaj priču
Antonelina priča
Antonelina priča

“Bio je glasan i agresivan, a mi smo odlučile izaći i pozvati drugi taksi. Kad smo izašle, nastavio je vikati "Treba vas sve takve namlatiti" nakon čega sam mu rekla "Dobro, hajde, hoćeš me onda udariti?". Uslijedio je šamar i nekoliko udaraca šakom u glavu, zbog čega sam se srušila na pod.“